Yfirlit yfir vöktunarverkefni Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis og upplýsingar um niðurstöður

Undir þessari síðu er unnt að nálgast niðurstöður rannsókna sem gerðar eru á vegum heilbrigðiseftirlitsins eða tengjast starfsemi þess. Um er að ræða vötkun á eftirtöldum þáttum:

Sjór

Örverurannsóknir hafa verið gerðar síðan 2004 í sjónum við strandlengju Mosfellsbæjar og Seltjarnarness. Niðurstöður eru gefnar út. Sjá nánar undirsíðuna vöktun sjávar.

Ár og Vötn

Eftirfarandi er rannsakað:

Sjá nánar undirsiðuna vötkun vatna.

Neysluvatn

Örveru- og efnamælingar í neysluvatni. Gegnumgangandi má segja að gæði neysluvatnsins séu góð í sveitarfélögunum. helst er pottur brotinn þar sem einkavatnsbólum hefur ekki verið haldið við eða þau ekki byggð skv. ströngustu fyrirmælum. Niðurstöður á þessum rannsóknum hafa birst í ársskýrslum heilbrigðiseftirlitsins.

Loftgæði

Loftgæðarannsóknir á höfuðborgarsvæðinu eru framkvæmdar af Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur og Umhverfisstofnun. Einnig eru mælingar á vegum Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis.

Umhverfisstofnun setti upp mæli í nóvember 2012 í Áhaldahúsi Mosfellsbæjar til að mæla brennisteinsvetni.Niðurstöður mælinga eru sendar eftirlitinu á exeltöflu með reglulegu millibili og verða þær aðgenilegar hér.

Hávaði

Heilbrigðiseftirlitið vaktar ekki hávaða en sveitarfélögin láta útbúa hljóðkort af þéttbýli sem er eins konar módel af drefingu hávaða eftir ákveðnum forsendum eins og umferð. Út frá því er unnt að átta sig  á því hvar mest álag er vegna hávaða.

Matvæli

Sýnatökur á matvælum fara að mestu fram í samræmdum verkefnum heilbrigðiseftirltissvæðanna í samvinnu við Matvælastofnun.