Tóbaksvarnir

Heilbrigðiseftirlitið hefur eftirlit með ákveðnum hluta af tóbaksvarnarlögum nr. 6/2002. Meðal annars er reynt að tryggja tóbak sé ekki selt unglingum yngri en 18 ára. Skoðað er hvort eftir lögunum sé farið í venjubundnu eftirliti. Plakötum og merkimiðum er er dreift auk þess sem kvörtunum er sinnt. Þá er algert bann við reykingum inni á veitingarstöðum.

Samkvæmt lögunum þarf nú sérstakt leyfi heilbrigðisnefndar til að selja tóbak í smásölu. Ennfremur þarf afgreiðslufólk sem afgreiðir tóbak að vera orðið 18 ára og tóbak má ekki vera sýnilegt viðskiptavinum á sölustað.

Söluaðilum tóbaks er óheimilt að selja tóbak án þess að fyrir liggi tóbakssöluleyfi.

Tóbak má hvorki selja né afhenda ...Hér að neðan eru tengingar í tengslum við tóbaksvarnir.