Starfsfólk

Heilbrigðisfulltrúar starfa í umboði heilbrigðisnefnda skv. ákvæðum laga og reglna, sem nefndunum hefur verið falið að annast framkvæmd á sbr. reglugerð nr. 150/1883 með síðari breytingu. Frá upphafi var aðeins eitt stöðugildi heilbrigðisfulltrúa hjá Heilbrigðiseftirliti Kjósarsvæðis, en árið 1996 var ráðinn annar fulltrúi. Heilbrigðisfulltrúar skipta með sér verkum.

Árni Davíðsson heilbrigðisfulltrúi og staðgengill framkvæmdastjóra. Hann sér um rekstur, stjórnun, eftirlit með mengandi fyrirtækjum og umhverfi og heldur utan um eftirlit með hundahaldi, einnig um matvæla- og hollustuháttaeftirlit. Hann er með m.s. próf í líffræði. Árni er með leyfi umhverfisráðherra frá 23. apríl 1996 til að mega starfa við heilbriðgðiseftirlit í samræmi við reglugerð nr. 571/2002 um réttindi og skyldur heilbrigðisfulltrúa. 

Árni

Auk þess hafa stundum verið ráðnir sumar- og afleysingarstarfsmenn hjá heilbrigðiseftirlitinu.