Unnt er að sækja um starfsleyfi fyrir tímabundinn atvinnurekstur skv. reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit. Tímabundinn atvinnurekstur sem fellur undir ákvæði er að finna í X. viðauka 10 m.l. reglugerðarinnar

Tímabundinn atvinnurekstur

10.1. Geymsla olíumalarefna og lagning utan fastra starfsstöðva.
10.2. Notkun seyru til landgræðslu og skógræktar.
10.3. Áburðarframleiðsla úr lífrænum efnum (t.d. þurrkaður hænsnaskítur o.fl.).
10.4. Jarðborun.
10.5. Flugeldasýningar, nema á tímabilinu frá 28. desember til og með 6. janúar.
10.6. Brennur þar sem ætla má að bruni standi yfir í meira en tvo tíma (áramót – Jónsmessa – ýmsir viðburðir). Sótt er um leyfi fyrir brennu á sérstöku eyðublaði, sjá rafraænt eyðublað hér til hliðar. 
10.7. Ýmiss konar tímabundin aðstaða, svo sem farandsalerni, farandeldhús og vinnubúðir sem tengjast tímabundnum framkvæmdum.
10.8. Niðurrif húsa og annarra bygginga.