Samþykktir settar skv. ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir